DAMSKÝ SUPER CREAM + OUTLET 5 KG

luxury mix

-POUZE DÁMSKÉ / VYSOKÁ KVALITA + NOVÉ / ŽÁDNÉ VADY / MIX VELIKOSTÍ

-LADIES ONLY / HIGH QUALITY + NEW / NO DEFECTS / MIX SIZES

informační náhled viz níže pod produkty / see informational preview below under products  

2 899,0 Kč 2 999,0 Kč